Skip to content

Översättningen har börjat

Har hittat ett tema som var lite finare än det tidigare tyckte jag, men det fattades en hel del i översättningsväg, så nu så finjusteras det att passa mig.
Posta gärna en kommentar om du ser nåt jag missat! :)

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS