Skip to content

Sabnzbdplus på FreeBSD 8.1-RELEASE

Jag hittade en länk där en kille lyckats installera den nästan nyaste (i skrivande stund) sabnzbd på FreeBSD.
Det var lite trixande med att få igång det, jag fick installera ”/usr/ports/devel/py-cheetah”, samt ”/usr/ports/databases/sqlite3″ utöver det han skrev.
Glöm inte att köra SABnzb.py under root en gång, samt ändra i filen ”/etc/rc.conf” för att sabnzbd ska starta med rätt user! Vi vill inte ha sabnzbd körandes med root-rättigheter.

Ytterligare en nyttig funktion tillagd till min NAS! :)

Du hittar guiden här:
(http://blog.ramondeklein.nl/index.php/2010/07/25/install-sabnzbd-on-freebsd/)

Note-to-self
Sabnzbd från ports, lägg till detta under sabnzbd_conf_dir raden i /usr/local/etc/rc.d/sabnzbd :
PATH=”/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin”
Annars hittas inte PAR2.

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS