Skip to content

Checksum i FreeBSD

Ett väldigt smidigt verktyg att använda är ”cksfv” som är ett program som hjälper dig att kolla upp så alla dina filer stämmer överens med dess sfv-fil.
Det finns en ganska precis likadan motsvarighet i Ubuntu som heter ”cfv”.

Du installerar det lätt genom portsträdet:

# cd /usr/ports/security/cksfv/
# make install clean

För att sedan kontrollera en mapp, eller många mappar, använder du, givet att du står i mappen du vill kontrollera:

# cksfv

Eller, lite ”tystare” och smidigare..

# cksfv -r -q

(rekursivt, quiet)
Vill du ha lite mer info om hur programmet fungerar, skriver du:

# cksfv –help

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS