Skip to content

Slipp lösenord vid SSH-anslutning

Om du, som jag, tröttnat på att alltid skriva in lösenord när du administrerar dina datorer hemma eller på annan plats, kan du lösa detta relativt smidigt.

Först så sätter du dig vid datorn som du ska ansluta från.
Här kör vi följande kommando (byt filename mot ett eget lämpligt filnamn, eller skippa f-flaggan):
# ssh-keygen -t rsa -f filename
Då skapas ~/.ssh/id_rsa.pub (eller filename och filename.pub)

Denna filen flyttar vi sedan, med hjälp av sftp, ssh, usbsticka eller annat du har till hands, till din server. Vi lägger filen tillfälligt i våran användares hemmapp. Sedan ska vi lägga till filens innehåll i våran fil ”authorized_keys”, som ligger i .ssh. Om vi utgår från att vi står i våran hemmapp, kör följande kommando (eller justera om du använde f-flaggan):
# cat id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
# chmod 700 ~/.ssh/authorized_keys
# chmod 600 ~/.ssh

De sista kommandona här behöver du inte köra, om du vet att rättigheterna redan är korrekta. Det som dessa annars gör är att göra så endast användaren som äger mappen kan komma åt mappen och filerna. Högst åtråvärt!
Dessa få kommandon löser dina problem och du kan nu avnjuta lösenordsfri inloggning mot din server. Om du önskar samma funktioalitet åt andra hållet, alltså kunna logga in från servern till din arbetsdator, så vänder du på ordningen och exekverar samma kommandon igen.

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS