Skip to content

Flytta /tmp till RAM-disk

Jag kom på att det kanske är idé att flytta min ganska lite använda /tmp på NAS’en till ram, så jag slipper den diskaccessen.
Så, jag editerade min /etc/fstab med följande rad:

# md /tmp mfs rw,-s512M,noatime 0 0

Tidigare såg denna rad ut såhär:

# /dev/label/tmp /tmp ufs rw 2 2

Storleken är satt till 512MB, men den kommer bara ta vad som behövs av ramminnet, upp till 512MB.

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS