Skip to content

Lathund för ports i FreeBSD

Se först till att ditt ports-träd är uppdaterat.
# portsnap fetch update

Kolla om du har någon installerad applikation som inte kör på senaste versionen:
# portmaster -L
Alternativt, för en lite bättre output:
# portmaster -L --index-only| egrep '(ew|ort) version|total install'

Uppdatera applikation till senaste versionen, i det här fallet samba:
# portmaster samba

Uppdatera alla applikationer till senaste versionen (-a = all):
# portmaster -a

Uppdatera alla applikationer till senaste versionen, men låter dig välja vilka (-ai = all, interactive):
# portmaster -ai

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS