Skip to content

Ändra login-utskriften

Jag tänkte jag skulle ändra lite i min output jag fick från min NAS när jag loggar in.

Så, först tömde jag filen /etc/motd
Efter detta så lade jag till, i filen /etc/rc.conf:
update_motd="NO"
Vill man inte starta om, men ändå få burken att använda det nya motd, så kör vi en
# /etc/rc.d/motd rcvar
Sedan kan vi även ta bort texten som behandlar lite copyrights. Det gör vi med
# touch /etc/COPYRIGHT

Sen kan man även ta bort ”Last login” om man vill det.. men det rör inte denna artikeln vid.

13 Comments Post a comment
 1. Agent

  december 27, 2019
 2. solid state

  december 27, 2019
 3. Incredible

  januari 5, 2020
 4. dedicated

  januari 5, 2020
 5. Row #

  SSL

  januari 8, 2020
 6. Credit Card Account

  januari 9, 2020
 7. Frozen

  januari 30, 2020
 8. CSS

  februari 4, 2020
 9. Shores

  februari 7, 2020
 10. Granite

  februari 10, 2020
 11. Unbranded

  februari 11, 2020
 12. Chicken

  februari 18, 2020
 13. SSL

  februari 19, 2020

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS