Skip to content

Guide: ddclient till FreeBSD

Fixade in Dyndns-funktionaliteten på min NAS. Blev trött en dag här när jag återigen fick en påminnelse för mina två dyndns-adresser höll på att löpa ut.
Så.. detta gjorde jag.

# cd /usr/ports/dns/ddclient
# make install clean
# cp /usr/local/etc/ddclient.conf.sample /usr/local/etc/ddclient.conf

Sedan måste man ställa in lite grejer

# ee /usr/local/etc/ddclient.conf

Vi måste ändra raderna login, password, samt lite längre ner även dyndns-delen;
sudda bort fyrkanterna framför server och protocol, sen ändrar du raden under till den eller de adresserna du har på dyndns. Har du flera så separerar du dom med ett kommatecken.

Efter detta så måste du även lägga till så att ddclient startar upp med datorn vid nästa omstart.

# ee /etc/rc.conf

Lägg till raden: ddclient_enable=”YES”

När detta är gjort så startar du ddclient med:

# /usr/local/etc/rc.d/ddclient start

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS