Skip to content

/var/run på mfs = samba-problem!

Jag fick problem när jag placerade en del saker på ramdisk, däribland min /var/run sökväg.
Samba vägrade starta med meddelandet att /var/run/samba34/ inte fanns (och inte skapas!).
Skapar man den manuellt så startar samba upp fint igen.. men, detta pallar man(jag) inte med efter ev. omstarter.

Så vi löser det helt sonika såhär..

Editera /usr/local/etc/rc.d/samba , här inne letar du upp och lägger till (det ligger en bit ner, för mig var det rad 86):

samba_start_precmd() {
mkdir -p /var/run/samba34/ /var/log/samba34/

Efter omstart så startade samba så snällt igen.

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS